Dezelfde bomen, een ander bos

Hoe de stikstofcrisis leidt tot verzuring en vermesting van de Veluwse bodem en welke gevolgen dit heeft voor planten, planteneters tot en met top-predatoren.

Over dit verontrustende verschijnsel houdt dr. Arnold van den Burg *) op woensdagavond 13 oktober 2021 een lezing in de Bronkerk te Ugchelen aan de Hoenderloseweg 10.

De Corona-richtlijnen worden in acht genomen.

Zaal open: 19.30 uur en aanvang lezing om 20.00 uur.

Toegang voor leden van de KNNV, IVN en SWMA: gratis. Niet-leden betalen € 2,50 p.p. (contant).
Aanmelden is verplicht: knnv_lezing@outlook.com.
Vermeld met hoeveel personen je wilt komen, vermeld namen en contactgegevens. Geef aan of je lid bent van KNNV en/of IVN of donateur SWMA. Na aanmelding ontvang je een bevestiging, zonder een bevestiging geen toegang. Door de Coronamaatregelen is het het vermelden van contactgegevens verplicht. De gegevens worden na afloop van de lezing nog twee weken bewaard.
Een coronatoegangsbewijs is verplicht, in de vorm van de app of een papieren versie van de QR-code.. Daarnaast is een id verplicht bij de controle (eerste letter voornaam, eerste letter achternaam en geboortemaand).

Deze lezing is een gezamenlijke initiatief van de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging), afd. Apeldoorn en van de SWMA (Stichting Werkgroep voor Milieuzorg Apeldoorn, die dit jaar 50 jaar bestaat).

Op het eerste gezicht lijkt de Veluwe in de tijd van een mensenleven onveranderlijk: de bossen, heidevelden en stuifzanden zijn de continue factoren in de aanblik van het natuurgebied. In de laatste 60 jaar is door milieuvervuiling de ecologie van de Veluwe echter totaal veranderd, als gevolg van verzuring en vermesting van de bodem. Decennialange overschrijding van de depositienormen heeft ertoe geleid dat de natuurkwaliteit ernstig is aangetast en de biodiversiteit sterk achteruit is gegaan. Stikstofdepositie is op dit moment de grootste bedreiging voor het voortbestaan en herstel van de natuurwaarden van de Veluwe en het valt nog maar te bezien of de rijksoverheid en/of de provincie met afdoende maatregelen gaan komen om de stikstofcrisis op de Veluwe te bezweren. We zullen ontdekken hoe stikstofemissie leidt tot verzuring en vermesting van de bodem en welke nadelige gevolgen dit heeft voor planten, planteneters tot en met top-predatoren. Ook zijn er enkele organismen die geen last lijken te ondervinden of juist weten te profiteren; hoe zijn deze planten en dieren in staat om de dans te ontspringen ? We zullen stilstaan bij beperkingen in de inzet van natuurherstelmaatregelen om de stikstofoverschotten aan te pakken, hetgeen ertoe leidt dat reductie van de stikstofemissies de enige mogelijkheid is om het gebied te beschermen en uiteindelijk ook te herstellen voor toekomstige generaties.

*) Dr Arnold van den Burg (1974) is een specialist op dit gebied, vanwege zijn jarenlange en nog altijd doorlopende onderzoeken aan bodems, bomen, heide, insecten, zangvogels, roofvogels, uilen en vleermuizen, met name op de Zuidwest-Veluwe. Zijn onderzoeks-resultaten hebben in belangrijke mate bijgedragen aan een bredere onderkenning van het stikstofprobleem onder andere in het juridisch traject wat de directe aanleiding was voor de huidige stikstofcrisis.
Arnold van den Burg is één van de zes oprichters van de Stichting BioSFeer (BSF) in Otterlo. Deze stichting is opgericht in 2014 en heeft ten doel om op projectbasis biologische kennis die is verkregen uit eigen wetenschappelijk onderzoek en/of literatuurstudie gemakkelijk beschikbaar te maken voor een breed publiek of toe te passen in de praktijk.


Datum & tijd
wo 13 oktober 2021 om 20:00
Vertrekplaats

Bronkerk aan de Hoenderloseweg 10 in Ugchelen