Overzicht waarnemingen Vogelwerkgroep

Elke excursie die georganiseerd is door de Vogelwerkgroep eindigt met het gezamenlijk maken van een streeplijst. In een streeplijst worden alle soorten aangevinkt die door minstens twee van de deelnemers zijn waargenomen. We gebruiken hiervoor een papieren formulier. Op basis van dit formulier worden na de excursie de waarnemingen als “Streeplijst” ingevoerd in waarneming.nl.