Projecten

Projecten van meerdere werkgroepen
De meeste activiteiten vinden binnen de werkgroepen plaats maar er zijn ook regelmatig meer multidisciplinaire projecten waarin meerdere werkgroepen samenwerken. Hieronder een actueel overzicht.

HELP ! de IJsvogel

Met het project HELP ! de IJsvogel willen we plekken realiseren waar de IJsvogel kan broeden om daarmee de IJsvogelpopulatie in Apeldoorn te ondersteunen. Dit is een samenwerkingsproject van de Vogelwerkgroep en de Werkgroep Sprengen en Beken.
Zie voor meer informatie de speciale website: IJsvogels in Apeldoorn