Contacten

Bestuur van de afdeling Apeldoorn
Voorzitter:  Jacob Ruijter, 055-5761383, 06-22172410, voorzitter@apeldoorn.knnv.nl
Secretaris: Evelien Schermer, 055-5336273, secretaris@apeldoorn.knnv.nl
Penningmeester: Gerrian Tacoma, 055-5340943, penningmeester@apeldoorn.knnv.nl
Ledenadministrateur: Gerrian Tacoma, 055-5340943, ledenadministratie@apeldoorn.knnv.nl
Activiteitencoördinator: Hans Coppens: 06-43129217, coppens@outlook.com

Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden; eventueel wel een onkostenvergoeding

Coördinator werkgroepen en projecten
Plantenwerkgroep: Marchien van Looij, 055-3550149, m-vanlooij@hetnet.nl
Insectenwerkgroep:
Koos Middelkamp, 055-3667693, midtip@planet.nl
Paddenstoelenwerkgroep: Marian Poppema, 055-5413038, marianpoppema@gmail.com
Werkgroep Sprengen en Beken: Hans van Eekelen, 055-5330988, hans.ve@upcmail.nl
Vogelwerkgroep:
Rein van Putten, 055-5412454, rein.van.putten@online.nl
Ineke Klaver, 055-5412107, icklaver@hotmail.com
Paul Vermeulen, 06-51815440, paul.vermeulen@hetnet.nl
Evelien Schermer, 055-5336273, evelienschermer@hetnet.nl

Activiteitencommissie
Hans Coppens: 06-43129217, coppens@outlook.com
Klaske de Jong, 0578-614190, klaske.de.jong@gmail.com
Miep Verwoerd, 055-5337328, m.verwoerd3.1@kpnmail.nl
Philip Claringbould, 06-36173548, p.zonnig@gmail.com

Promotiecommissie
Jacob Ruijter, 06-22172410, voorzitter@apeldoorn.knnv.nl
Jan Kerseboom, 055-5338323, j.kerseboom6@chello.nl
Evelien Schermer, 055-5336273, evelienschermer@hetnet.nl

Redactie De Vier Jaargetijden
Ineke Klaver, 055-5412107, redactie@apeldoorn.knnv.nl
Hans Coppens: 06-43129217, redactie@apeldoorn.knnv.nl
Nina de Vries (opmaak), redactie@apeldoorn.knnv.nl

RSIN 009378819
Bankrekening: IBAN nummer NL88 TRIO 0338 7457 34 t.n.v. KNNV Afd. Apeldoorn.

Coordinatie Website: Paul Vermeulen, 06-51815440, webmaster@apeldoorn.knnv.nl