Lidmaatschap

Lidmaatschap: contributie en opzegging
Als lid van de afdeling Apeldoorn  bent u automatisch lid van de landelijke vereniging met ruim 8000 leden. De landelijke vereniging bestaat uit ruim 50 afdelingen verspreid over het gehele land. De leden ontvangen het verenigingsblad Natura met onder andere informatieve artikelen over natuur en natuurbescherming.

De Vier Jaargetijden’ is het kwartaalblad van de KNNV afdeling Apeldoorn en verschijnt 4 maal per jaar. Het blad bevat onder meer alle activiteiten van de afdeling. Het blad is digitaal beschikbaar.

De contributie bedraagt:
Leden: € 33,00, (vanaf 2024: € 36,00)
Huisgenootleden: € 18,00, (vanaf 2024: € 19,00)
Jeugdleden (jonger dan 25 jaar): € 15,00 (vanaf 2024: € 16,00)

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail (wordt definitief als dit per e-mail bevestigd is) en wel per 1 januari met een opzegtermijn van 2 maanden (dus uiterlijk 31 oktober). Betaling voor 1 februari van het lopend jaar op IBAN rekeningnummer NL88 TRIO 0338 7457 34 , ten name van KNNV Afd. Apeldoorn te Apeldoorn.

Wil je lid worden of wil je informatie over het lidmaatschap, vul dan het formulier via de knop ‘Lid worden’ rechts boven. of neem contact op met Gerrian Tacoma, 055-5340943, ledenadministratie@apeldoorn.knnv.nl