Organisatie

De afdeling Apeldoorn van de KNNV is een zelfstandige vereniging met eigen Statuten, reglementen en bestuur. Het merendeel van de activiteiten vindt plaats binnen de vijf werkgroepen. Op afdelingsniveau zijn daarnaast actief:
Bestuur
Contacten met KNNV landelijk en andere natuurorganisaties, coördinatie, financiën, ledenadministratie.
Activiteitencommissie
Organisatie van afdelingsbrede activiteiten zoals lezingen en excursies.
Promotiecommissie
Promotie gericht op naamsbekendheid en ledenwerving.
Redactie van het kwartaalblad De Vier Jaargetijden
Samenstelling van kwartaalblad van en voor de leden.
Website beheer
Webmaster met ondersteuning vanuit Werkgroepen en Activiteitencommissie.

Zie pagina Contacten voor namen en contactinfo
Zie pagina Afdelingsdocumenten voor statuten en procedures.

locaties
De avondbijeenkomsten van de werkgroepen vinden plaats in:
Wijkcentrum Orca, Germanenlaan 360 (parkeren aan achterzijde)

ANBI-status
De ANBI-status is toegekend bij beschikking d.d. 26 november 2016.