Terug naar Kennisbank

Inventarisatie natuurwaarden Vitens-terreinen bij Twello

Voor een goed beheer van de (natuur)terreinen in haar eigendom heeft Vitens behoefte aan meer kennis over de natuurwaarden die hier aanwezig zijn. In 2019 heeft KNNV afdeling Apeldoorn hiertoe op verzoek van Vitens onderzoek gedaan naar het voorkomen van verschillende soortengroepen in de terreinen van Vitens in het waterwingebied Twello.
Deze gebieden bestaan uit hoofdzakelijk uit eikenbossen en voorts uit elzenhakhout, grasland, ruigte en enkele poelen.

auteurs: Jan den Held en Jacob Ruijter

20200710-Vitens natuur deel 1 - twello_5(2 MB)

Kenmerken

Datum 2020 / 12
Afdeling Apeldoorn
Publicatie Onderzoeksverslag
Thema Planten