Terug naar Kennisbank

Mosseninventarisatie Vossenbroek 2020

In het Vossenbroek bij Emst heeft rond 2010 natuurontwikkeling plaatsgevonden, voornamelijk door aanpassing van de waterhuishouding en het verwijderen van de voedselrijke bovenlaag van de grond.
Er was nu behoefte aan inzicht in de verdere ontwikkeling, met name ten aanzien van het voorkomen van mossen in de gebiedsdelen die in 2010 zijn heringericht. De huidige inventarisatie heeft alleen betrekking op deze gebiedsdelen.

Op ca. 130 lokaties in het Vossenbroek, verspreid gelegen in de verschillende op het oog te onderscheiden vegetatietypen, zijn de aanwezige mossen verzameld en gedetermineerd. De plaats van deze lokaties is met GPS vastgelegd. Tevens zijn op deze lokaties de voorkomende vaatplanten genoteerd. Alle waarnemingen zijn ingevoerd in de NDFF Verspreidingsatlas.
Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 1 juni tot 31 oktober 2020

auteurs:

Jan den Held, Marchien van Looij, Patrick Meertens,
Jacob Ruijter, Joke Tammen, Miep Verwoerd

Verslag Mosseninventarisatie Vossenbroek 2020(619 KB)

Kenmerken

Datum 2021 / 01
Afdeling Apeldoorn
Publicatie Onderzoeksverslag
Thema Mossen