Terug naar Kennisbank

Wisselse mossen

Het Wisselse Veen nabij Epe is een van de weinige groeiplaatsen in Nederland van moerasveenmos (Sphagnum subsecundum). Het is een door kalkarme kwel gevoed moerasgebied, dat zich in de afgelopen 25 jaar dankzij natuurontwikkeling ten dele heeft hersteld, na ontginning en ontwatering in de voorgaande eeuw. Een goed overzicht van de geschiedenis en het herstel van het gebied is te vinden in ‘Het Wisselse Veen’, Natuurklanken 2011 nr 3, KNNV afdeling Epe-Heerde.

Bij een verkenning in november 2016 door de Plantenwerkgroep van KNNV afdeling Apeldoorn van het ca. 20 ha grote zuidwestelijke perceel bleek dat hier sprake is van een duidelijke vegetatiezonering.
In overleg met Geldersch Landschap en Kasteelen werd besloten de verspreiding van de verschillende mossoorten en de zonering van de vegetatie meer gedetailleerd in beeld te brengen.
Daarnaast werd een globale inventarisatie uitgevoerd van de mossen in twee andere in 1993 ingerichte percelen, en in enkele in 2013 afgeplagde delen.
Dit rapport beschrijft de opzet en resultaten van de in 2018 uitgevoerde inventarisatie.

auteurs: Jan den Held, Marchien van Looij, Patrick Meertens,
Jacob Ruijter, Joke Tammen, Miep Verwoerd

Wisselse Veen KNNV Apeldoorn rapport 2018(3 MB)

Kenmerken

Datum 2018 / 01
Afdeling Apeldoorn
Publicatie Onderzoeksverslag
Thema Mossen