Terug naar Kennisbank

Mosseninventarisatie Korte Broek 2019

In het Korte Broek zijn in 2013, kort na de inrichting van het gebied, de mossen geinventariseerd, waarbij onder meer zeldzame pioniersoorten als langhalsmos en veenkortsteeltje werden aangetroffen. Er was nu behoefte aan inzicht in de verdere ontwikkeling, met name ten aanzien van het voorkomen van veenmossen.
Op ca. 100 lokaties in het Korte Broek, verspreid gelegen in de verschillende op het oog te onderscheiden vegetatietypen, zijn de aanwezige mossen verzameld en gedetermineerd. De plaats van deze lokaties is met GPS vastgelegd. Tevens zijn op deze lokaties de voorkomende vaatplanten genoteerd.
Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 1 juni tot 31 oktober 2019.
In dit verslag worden de resultaten kort besproken en met enkele voorbeelden geillustreerd.

auteurs: Jan den Held, Marchien van Looij, Patrick Meertens,
Jacob Ruijter, Joke Tammen, Miep Verwoerd

Verslag Mosseninventarisatie Korte Broek 2019(746 KB)

Kenmerken

Datum 2019 / 10
Afdeling Apeldoorn
Publicatie Onderzoeksverslag
Thema Mossen