Insectenwerkgroep

De insectenwerkgroep wijkt af van de andere werkgroepen door de zeer grote aantallen soorten waar we mee te maken hebben. Van de grote insectenorden kevers, vliesvleugeligen, vliegen en muggen zijn elk in Nederland meer dan 4000 soorten aanwezig. Tel daarbij op de 2000 soorten vlinders en 2000 soorten wantsen en cicaden en daarnaast nog zo’n 20 andere orden in Nederland, met samen minstens 1000 soorten, en het zal duidelijk zijn dat we daarmee niet al die soorten kunnen beheersen.
Bij een aantal kleinere groepen, zoals libellen en dagvlinders, lukt het op den duur wel de meeste soorten op naam te brengen. Enkele specialisten krijgen ook wel redelijk houvast op grotere groepen, maar het zal duidelijk zijn dat er nog volop werk en ruimte is voor enthousiastelingen.

Excursies: bij geschikt weer, vaak op zaterdagen, worden excursies georganiseerd.
Tellingen/inventarisaties: diverse, jaarlijks terugkerende inventarisaties
Avonden: De werkgroep komt maandelijks, behalve in juli, op de derde dinsdagavond bijeen. Dan wordt, vaak aan de hand van foto’s, een bepaalde orde of een bepaald gebied behandeld. Aantal leden: 21
Coördinator: Koos Middelkamp, tel. 055-3667693, midtip@planet.nl.