Werkgroep Sprengen en Beken

Apeldoorn heeft binnen de gemeentegrens een groot aantal sprengenbeken. Sprengenbeken bestaan hoofdzakelijk uit een gegraven bron, de “spreng” en een waterafvoer die veelal vergraven en verlegd is. Sprengenbeken zijn destijds bedoeld voor wateraanvoer naar het waterrad van een watermolen voor het malen van granen. Later ook voor papierfabricage en wasserijen vanwege het bron zuivere water afkomstig van het Veluwe massief. Dat heeft Apeldoorn een rijke cultuurhistorische en ambachtelijke/industriële geschiedenis opgeleverd. De afgenomen economische betekenis van Sprengen en Beken heeft geleid tot meer aandacht voor de natuurontwikkeling rond Sprengen en Beken.

Het doel van de werkgroep is het bestuderen van de ontwikkelingen op het gebied van de flora en fauna in en rond sprengenbeken, waarbij tevens inbegrepen het grondwatersysteem van de Veluwe als geheel. De activiteiten van de werkgroep spelen zich in principe af op Apeldoorns grondgebied en zijn primair gericht op inventarisatie en kennisvermeerdering. Een geheel nieuw onderdeel is het bestuderen van macrofauna. Verder vinden rondom de sprengenbeken inventarisaties plaats door leden van de paddenstoelenwerkgroep, plantenwerkgroep, vogelwerkgroep en insectenwerkgroep.

Eén tot meerdere malen per maand wordt een excursie georganiseerd naar een relevante spreng(beek) en worden periodiek studiedagen/avonden georganiseerd. Verder zijn er vrijwilligersactiviteiten zoals bijvoorbeeld het schonen van sprengen, controleren van vistrappen etc.
Gestreefd wordt naar samenwerking met andere organisaties zoals b.v. RAVON, Alterra, Waterschap Vallei en Veluwe etc.


De werkgroep beschikt over een ruime hoeveelheid informatie die voor de werkgroepleden rechtstreeks via Internet beschikbaar is. Geïnteresseerden kunnen indien gewenst contact opnemen met de hieronder genoemde contactpersoon van de werkgroep voor verdere specificatie.

Heb je interesse om wat meer te weten over de activiteiten van de werkgroep?
Neem dan contact op met de contactpersoon Hans van Eekelen, tel.nr. 055-5330988, email: hans.veek@gmail.com