Vogelwerkgroep

De omgeving van Apeldoorn vormt voor vogels en natuurliefhebbers een boeiend gebied en wordt gekenmerkt door een grote variatie aan landschappen en biotopen.
Stelt u belang in vogels? Wilt u uw vogelkennis verrijken? Wilt u meewerken aan diverse activiteiten ter bescherming van de in de vrije natuur levende vogels in en om Apeldoorn? Dan bent u bij ons van harte welkom.

Excursies: iedere maand wordt er op een zaterdag een excursie gehouden, zowel naar gebieden in de omgeving als ook verder weg. In het broedseizoen zijn er zelfs twee excursies per maand. Daarnaast wordt er maandelijks op een zaterdag een vaste route gelopen, om en om op de Hoog Buurlose Hei en bij landgoed De Poll bij Voorst.

Overzichten van waarnemingen bij deze excursies vind je hier.

Tellingen/inventarisaties: we nemen deel aan een aantal projecten, zoals het Punt-Transect-Tellingenproject (PTT), tellingen van Steenuilen, BMP (BroedvogelMonitoringProject) Kootwijkerzand, Nachtzwaluwen, MUS (Meetnet Urbane Soorten) en het MAS (Meetnet Agrarische Soorten).

Avonden: iedere eerste dinsdag van de maand is er een bijeenkomst. Naast het uitwisselen van wetenswaardigheden en het bespreken van allerlei zaken is ook de gezellige informele sfeer belangrijk. Ook zijn er regelmatig lezingen.
Weidevogelbescherming: tijdens het broedseizoen worden in samenspraak met landeigenaren / grondgebruikers nesten van weidevogels gemarkeerd met stokken, zodat de nesten bij werkzaamheden gespaard kunnen worden.
Cursussen: in samenwerking met IVN Apeldoorn zijn meerdere cursusmodules ontwikkeld. Elke module bestaat uit 1 avond en 1 excursie. Zie voor aanbod onder “Cursussen”.
Intern informatieblad: maandelijks verschijnt De Schrieverik, het interne informatieblad van de Vogelwerkgroep.

Organisatie
De Vogelwerkgroep telt 65 leden en wordt gecoördineerd door een coördinatieteam:
Rein van Putten, tel. 055-5412454,rein.van.putten@online.nl.
Ineke Klaver, 055-5412107, icklaver@hotmail.com
Paul Vermeulen, 055-5789978, paul.vermeulen@hetnet.nl 
Evelien Schermer, 055-5336273, evelienschermer@hetnet.nl